Reactie 0

Implementatie van oefentherapie bij gonartrose: online survey bij kinesitherapeuten in België – Implémentation optimale de la gymnastique médicale pour la gonarthrose aupres des kinésitherapeutes belges: une enquête en ligne

Version Française ci-dessous

Welkom!

 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze survey. Deze studie gaat uit van de Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de Universiteit Gent.

De studie omvat het afnemen van een survey bij Belgische kinesitherapeuten uit het klinische werkveld. Het doel van deze studie is inzicht te krijgen in de kennis over de huidige internationale klinische richtlijnen voor oefentherapie bij patiënten met gonartrose en de mate dat deze ingeburgerd zijn in het klinische werkveld. In tweede instantie beoogt deze studie een beter inzicht te krijgen in welke patiëntenkarakteristieken in de praktijk gebruikt zouden kunnen worden bij het bepalen van het type oefentherapie. Tot slot wordt er ook beperkte informatie verzameld over de deelnemers (leeftijd, geslacht, opleiding en werkervaring).

In het geval u deelneemt aan deze survey is het belangrijk dat u de vragen eerlijk beantwoordt. Op deze manier kunnen wij waarheidsgetrouwe informatie bekomen die kan helpen om onze kennis, en de informatie die we andere kinesitherapeuten kunnen verstrekken in de toekomst, te verbeteren.

Het invullen van de survey neemt ongeveer 15 minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

(I) Welkomstpagina met studie informatie (U bent nu hier);

(II) Screeningsvragen om uw geschiktheid voor deelname objectief te bepalen;

(III) Survey (indien u voldoet aan de criteria voor deelname);

(IV) Slotpagina. Hier kan u ons kan meedelen of u een samenvatting van de resultaten of een exemplaar van de huidige richtlijnen wenst te ontvangen of u op de hoogte wenst te worden gehouden van nieuwe studies binnen ons centrum die berusten op input en/of medewerking van kinesitherapeuten uit het werkveld. In dit geval zal u worden gevraagd uw contactgegevens in te vullen.

Indien u graag meer informatie over deze bevraging wenst te bekomen kan u de Informatiebrief voor Vrijwilligers (“Informed Consent Formulier”) hier vinden. Uw deelname is volledig vrijwillig.

 

Deze studie verloopt in het kader van een Masterproef aan de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (UGent) van Fenna Stomps (Fenna.Stomps@ugent.be ), Lander Vansteeland (Lander.Vansteeland@ugent.be ) en Stefanie De Vreese (Stefanie.Devreese@ugent.be ), onder leiding van dr. Ans Van Ginckel (hoofdpromotor, Ans.VanGinckel@UGent.be).

 

Indien u nog bijkomende vragen heeft vooraleer u de bevraging wilt aanvatten, e-mail ons via Stefanie.Devreese@UGent.be.

noun_1252467_ccU kan deelnemen aan de survey via onderstaande link:

https://www.survey.ugent.be/limetest/index.php/692113/lang-nl

 

 

Bienvenue!

Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez à cette étude organisée par la faculté des sciences de la motricité et de kinésithérapie à l’Université de Gand.

L’étude comporte un questionnaire s’adressant aux kinésithérapeutes actifs dans le but de se rendre compte des connaissances et de la mise en application des consignes cliniques internationales actuelles concernant la rééducation des patients présentant une gonarthrose. Dans un second temps, cette étude tentera de mieux comprendre quelles caractéristiques des patients sont utilisées dans la pratique et/ou sont considérées utiles pour évaluer l’efficacité de la thérapie et/ou pour déterminer le type de thérapie à employer. Au final, nous collecterons des informations supplémentaires sur le profil des patients (âge, sexe, études et expérience professionnelle).

Dans le cas où vous décidez de participer à cette étude, il est important que vous répondiez honnêtement aux questions. De cette manière, nous serons en capacité de collecter des informations fiables qui nous aideront à améliorer nos connaissances et qui nous permettront, à l’avenir, de mieux informer les kinésithérapeutes.

Ce questionnaire comprend 4 parties et vous prendra environ 15 minutes au total:

(i) La page d’accueil avec les informations consternant l’étude (vous êtes ici);

(ii) Questions de sélection pour déterminer votre aptitude à prendre part à l’enquête;

(iii) Questionnaire (si vous remplissez les critères de participation);

(iv) Page finale, où vous pouvez demander un résumé des résultats de l’étude, un exemplaire des consignes cliniques actuelles concernant la gonarthrose, ou encore demander à être informé d’autres études réalisées dans notre centre ou d’études nécessitant la participation de kinésithérapeutes actifs.

 

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette enquête, vous pouvez trouver la lettre d’information pour les volontaires (“Formulaire de consentement éclairé”) ici. Votre participation est complètement volontaire.

Cette étude entre dans le cadre d’un mémoire de la faculté des sciences de la motricité et de kinésithérapie de Fenna Stomps (Fenna.Stomps@ugent.be), Lander Vansteeland (Lander.Vansteeland@ugent.be) et Stefanie De Vreese (Stefanie.Devreese@ugent.be), sous la direction du dr. Ans Van Ginckel (promoteur, Ans.VanGinckel@ UGent.be).

 

Si vous avez d’autres questions avant de commencer l’enquête, envoyez-nous un email à l’adresse Stefanie.Devreese@UGent.be.

Vous pouvez participer à l’enquête par le lien ci-dessous:

https://www.survey.ugent.be/limetest/index.php/692113/lang-fr

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s