Reactie 0

Pain Research Meeting 2017 in Antwerpen

Op 18 en 19 september 2017 namen we deel aan de “Pain Research Meeting” in Antwerpen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door onderzoeksgroepen van psychologen en kinesitherapeuten (UGent) en behandelde verscheidene aspecten rond de pijnbeleving bij chronische pijn patiënten.

Tesamen met Dr Ann Meulders (KULeuven, Universiteit Maastricht) was Dr Van Ginckel uitgenodigd om een expert sessie te organiseren met als doel de doctoraatsstudenten en postdoctoraal onderzoekers te inspireren om een onderzoekscarrière of -stage in het buitenland te ambiëren. Gebaseerd op onze eigen ervaringen, hebben we geprobeerd om tips & tricks mee te geven om het avontuur en de ervaring zo goed als mogelijk te benutten.

Tussen de interessante presentaties, discussies en brainstorm sessies door was er tevens tijd om de gezonde competitiegeest aan te scherpen tijdens een avond “moorddiner” activiteit. Ook daar bleken we even gepassioneerd om “het probleem” volledig uit te pluizen!

Reactie 0

“What I’d Wish I’d Known About My Knees”

04BRODY-articleLarge

Een interessant opiniestuk in de New York Times geschreven door een knieartrose patiënt en de zoektocht naar een effectieve behandeling. Een reflectie over persoonlijke ervaringen en de huidige evidentie.

Lees hier verder.

(Foto: https://mobile.nytimes.com/2017/07/03/well/live/what-i-wish-id-known-about-my-knees.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur&referer=)

Reactie 0

Motivationele en gedragstherapeutische technieken noodzakelijk om de effecten van oefentherapie te verbeteren bij artrosepatiënten?

knee-smallVerscheidene internationale richtlijnen adviseren dat patiënten met knieartrose best regelmatig therapeutische oefeningen uitvoeren om spierkracht en/of uithoudingsvermogen te verbeteren. Het is immers alom gekend dat therapeutische oefeningen een positief, en nagenoeg veilig, effect hebben op pijnklachten en de mate van fysieke beperkingen tijdens het dagelijkse leven. Echter, het is evengoed geweten dat het voor vele patiënten een uitdaging is om trouw te blijven aan de voorgeschreven richtlijnen. De frequentie waarmee de oefeningen werkelijk worden uitgevoerd neemt vaak snel af in de loop der tijd met een nefast effect op symptoomverbetering als gevolg.

Ons team participeerde in een internationale meta-analyse, d.i., een onderzoek die de resultaten uit verschillende relevante en reeds gepubliceerde studies verzamelt en herberekent, die onderzocht welke bijkomende strategieën mogelijks de therapietrouw aan oefentherapie zouden kunnen verbeteren bij personen met heup- en/of knieartrose en chronische lagerugpijn. De resultaten werden gepubliceerd in het toonaangevend vakblad “British Journal of Sports Medicine“.

Kort samengevat werden er resultaten van 1045 deelnemers gecombineerd en herberekend. Er werd bewijs van gematigde kwaliteit gevonden voor het gebruik van booster sessies door de kinesitherapeut (i.e., herhalingssessies met individuele feedback en motivatie in de loop der tijd en naast het eigenlijke oefenprogramma). Tevens werden er ook studies van hoge kwaliteit weerhouden die ondersteunden dat het toevoegen van motivationele technieken en gedragstherapeutische technieken (v.b., behavioural graded activity) een positief effect hadden op de mate van therapietrouw bij personen met artrose en/of lagerugpijn.

Deze resultaten ondersteunen het huidige gedachtegoed dat de therapie getrouwheid aan oefentherapie bij personen met chronische aandoeningen zoals artrose, een complex gegeven is dat wordt beïnvloed door een waaier aan omgevingsgebonden maar ook persoonsgebonden factoren, én dat de mate van succes voor oefentherapie ook in deze context dient beschouwd te worden.

Uit:

Nicolson PJA, et al. Interventions to increase adherence to therapeutic exercise in older adults with low back pain and/or hip/knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017 May;51(10):791-799.

 

Reactie 0

Dr Van Ginckel aanvaard voor opleiding aan Harvard Medical School

Group photo

Dr Van Ginckel werd toegelaten tot het "Global Clinical Scholar Research Training Program" georganiseerd door Harvard Medical School. Na een rigoureuze applicatie procedure is dit programma gestart eind Juni, 2017 met een eerste workshop in London. Het doel van dit 1-jarig trainingsprogramma is om clinici-onderzoekers verder bij te scholen in ge-avanceerde onderzoeksmethoden die relevant zijn voor klinisch onderzoek in de brede zin van het woord. Naast de klassieke seminarie-formule, maakt Dr Van Ginckel deel uit van een internationaal team dat gezamenlijk medische onderzoeksvraagstukken zal behandelen en zal ze worden bijgeschoold in het effectief aanvragen van onderzoeksfondsen. Deze opleiding heeft als doel om de vaardigheden van ons team nog verder te verbeteren m.b.t. het opzetten van hoogstaand artrose onderzoek als wel het verspreiden en implementeren van de onderzoeksresultaten. Deze investering beoogt uiteindelijk bij te dragen in de verbeterde aanpak van artrose.

 

 

 

 

Reactie 0

Viva Las Vegas!

img_0644

Naar jaarlijkse gewoonte nam ons team deel aan het congres van de “Osteoarthritis Research Society International (OARSI)”. Deze internationale gemeenschap van onderzoekers heeft als missie alle aspecten van artrose zo goed als mogelijk te begrijpen en de huidige behandelingsmogelijkheden te verbeteren. Onderzoekers en clinici zijn dan ook telkens talrijk aanwezig om hierover van gedachten te wisselen en kennis te vergaren.

Eind April 2017 vond het congres plaats in Las Vegas, Caesar’s Palace. Naast de mogelijkheid tot networking en het ontmoeten van internationale medewerkers, werden er ook enkele van onze nieuwe onderzoeksresultaten voorgesteld. Deze resultaten zijn het gevolg van een samenwerking tussen Dr Van Ginckel en onderzoekers van het Centre for Health, Exercise and Sports Medicine aan the University of Melbourne.

Reactie 1

“Waar heeft u pijn?” Geen onbelangrijke vraag volgens onderzoek van ons team.

De locatie van kniepijn bij personen met artrose blijkt een bepalende factor te zijn voor de ernst waarmee de patiënt zijn/haar klachten ervaart. Dit publiceerden leden van ons team in het toonaangevende vakblad Osteoarthritis and Cartilage.

Bij personen met knie artrose die deelnamen aan een Australische klinische studie over het effect van aangepast "ontlastend" schoeisel werd vastgesteld dat de patiënten met meer diffuse klachten (verspreid over meer dan 2 regio's van de knie) bij aanvang ernstigere klachten rapporteerden m.b.t. pijn en functionele beperkingen tijdens het dagelijkse leven dan de deelnemers die meer gelokaliseerde pijnklachten rapporteerden. Na een periode van 6 maanden werd er aangetoond dat zowel de personen met het ontlastende als het controle (di, neutrale, conventionele of niet-ontlastende) schoeisel klinisch relevante verbeteringen ondervonden in de ernst van de kniepijn en/of fysieke beperkingen. Ongeveer drie kwart van de studiepopulatie rapporteerde een verandering in pijnlocatie aan het einde van de studie. Echter, de vrijwilligers met diffuse pijnklachten bij aanvang, en diegenen die diffuse pijnklachten ontwikkelden tijdens de behandelperiode, hadden minder kans op symptoomverbetering dan de deelnemers met meer gelokaliseerde veranderingen in pijnpatroon.

De oorzaken van kniepijn ten gevolge van artrose zijn complex en omvatten hoogstwaarschijnlijk ook mechanismen die niet adequaat behandeld worden tijdens mechanische interventies zoals het dragen van ontlastend schoeisel.

Uit:

Van Ginckel A, et al. Location of knee pain in medial knee osteoarthritis: patterns and associations with self-reported clinical symptoms. Osteoarthritis Cartilage. 2016 Jul;24(7):1135-42.

Van Ginckel A, et al. Associations between changes in knee pain location and symptoms in people with medial knee osteoarthritis using footwear for self-management: an exploratory study. Osteoarthritis Cartilage. 2017 Aug;25(8):1257-1264.