Lopende Clinical Trials

logo_kleur

Welkom!

Hartelijk dank voor uw interesse in ons onderzoek. Hier vindt u meer informatie over de studie.

Doel van de studie

Oefentherapie zoals spierversterkende en aërobe oefeningen (vb wandelen) worden aangeraden bij personen met knieartrose omdat ze, indien correct aangeleerd door een kinesitherapeut, effectief de artroseklachten kunnen verminderen en nagenoeg geen neveneffecten met zich meebrengen. Echter, het is aangetoond dat tijdens activiteiten uit het dagelijkse leven zoals wandelen er bij personen met knieartrose een grotere belasting op het kniegewricht wordt opgemeten. Deze grotere belasting kan niet effectief verminderd worden door spierversterkende oefeningen en kan mogelijks het artroseproces verder stimuleren, wat op zijn beurt de effecten van de oefentherapie mogelijks afzwakt.

In deze klinische studie zal onderzocht worden of het dagelijks dragen van één van twee types schoenen de artrotische knie adequaat ontlast, en daardoor, de effecten van gecombineerde oefentherapie kunnen verbeterd worden.

Voor wie?

 • Ben je ten minste 50 jaar oud?
 • Heb je kniepijn op de meeste dagen van de maand?
 • Ben je bereid je te engageren om de studietherapie en procedures te doorlopen gedurende 9 maanden?
 • Sta je niet op de wachtlijst voor of plan je geen chirurgie gedurende de studieperiode?
 • Heb je nog geen knieprothese in je meest pijnlijke knie?

Dan kom je mogelijks in aanmerking voor de studie. Een online bevraging (klik hier) geeft hierover uitsluitsel.

Verloop

Voor aanvang van de studie ondergaat u een pre-screening. Deze bestaat uit een telefonische bevraging en een radiologisch onderzoek. Indien u echter in het bezit bent van recente beeldvorming  kan u deze kosteloos aan ons bezorgen.

Indien u wordt toegelaten tot de studie volgen er 3 testmomenten: voor de start van de therapie, na 3 maanden en na 9 maanden. Hierbij ondergaat u verschillende onderzoeken:

 • Vragenlijsten omtrent uw klachten t.g.v. osteoartrose, medische voorgeschiedenis, huidige en vroegere behandelingen voor knieartrose en persoonsgebonden gegevens.
 • Klinische metingen om zwelling en statiek te evalueren.
 • Een MRI scan en echografisch onderzoek van de knie om gewrichtsveranderingen te evalueren.
 • Een ganganalyse om de mate van biomechanische belasting op het kniegewricht te berekenen tijdens het gaan.
 • Metingen waarbij uw gevoeligheid voor aanvaardbare prikkels (zoals druk, warmte/koude) wordt opgemeten.

De testmomenten zullen doorgaan in het UZ Gent.

Therapie

person rolling green gym mat

Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Alle personen die deelnemen aan de studie zullen, ongeacht de behandelgroep, hetzelfde oefentherapie programma doorlopen. Dit programma bestaat uit twee fasen. In de eerste fase (maand 0-3), zal u wekelijks 1x worden uitgenodigd op het UZ Gent om deel te nemen aan een oefensessie onder begeleiding van een therapeut (gemiddelde duur 30 minuten). Naast deze begeleide oefensessie zal de therapeut u ook oefeningen aanleren die u thuis zal uitvoeren aan een frequentie van 3x/week (maximale duur 30 minuten). De oefeningen zullen als doel hebben de kracht in de onderste ledematen te verbeteren. Gedurende deze eerste fase zal u, in samenspraak met de kinesitherapeut, ook aangemoedigd worden om wekelijks bewust meer fysiek actief te zijn (vb wandelen, fietsen, zwemmen,…). In de tweede fase (maand 4-9) zal u de oefeningen die de kinesitherapeut u voorschrijft thuis blijven uitvoeren aan frequentie van 3x/week. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan maandelijkse terugkom-sessies oefentherapie op het UZ Gent. Tevens zal u, zoals in fase I, ook worden gevraagd bewuste fysieke activiteit in te bouwen in de dagelijkse routine. Bij aanvang, midden en einde van de totale studieperiode zal u gevraagd worden om een stappenteller te dragen (ter hoogte van de heup en schoen).

Naast het oefenprogramma zal u, al naargelang de behandelgroep, gevraagd worden om dagelijks een type schoen te dragen voor minstens 4u/dag, en om, indien mogelijk, het dragen van andere schoenen te vermijden. De ene groep zal gevraagd worden om een “minimalistische” schoen (een flexibele schoen met dunne, platte zolen) te dragen terwijl de andere groep zal gevraagd worden om een meer stabiliserende schoen te dragen. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat bij personen met knieartrose de kans op neveneffecten voor beide schoentypes gering is.

Vergoeding

Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten mee voor u, met uitzondering van de kosten voor uw transport van en naar het UZ Gent.

U krijgt een gratis parkeerticket voor elke geplande visite op het UZ Gent in het kader van deze studie. Bij het beëindigen van de studie mag u de schoenen die u werden bedeeld bij aanvang van de studie houden. Als u de studie volledig heeft doorlopen ontvangt u een cadeaubon ter waarde van 50 euro als waardering voor uw tijdsbesteding en engagement.

Het onderzoeksteam

 • Dr Ans Van Ginckel, onderzoeksleider, kinesitherapeut en postdoctoraal onderzoeker aan de Vakgroep Revalidatiewetenschappen;
 • Prof dr Patrick Calders, administratief hoofdonderzoeker, inspanningsfysioloog en professor aan de Vakgroep Revalidatiewetenschappen;
 • Prof dr Ruth Wittoek, studie-arts, reumatoloog en kliniekhoofd reumatologie UZ Gent;
 • Dr Sophie De Mits, kinesitherapeut, podoloog en postdoctoraal onderzoeker op de dienst Reumatologie.
 • Mr Paolo Dainese, doctoraatsstudent aan de Vakgroep Revalidatiewetenschappen;
 • Mevr Hanne Mahieu, kinesitherapeut en wetenschappelijk medewerker op de FiREwORK studie aan de Vakgroep Revalidatiewetenschappen.